KU ISTC Logotipas
Klaipėdos universiteto Paskaitų tvarkaraščių informacinė sistema
TRUMPA ATMINTINĖ DĖSTYTOJUI


Paskaitų tvarkaraščių informacinė sistema (KU PTIS) – auditorijų ir konferencijų salių rezervavimo ir planavimo Klaipėdos universitete sistema. Joje individualus tvarkaraštis pateikiamas kiekvienam Universiteto studentui.
Tvarkaraščiai kuriami dėstytojams užpildžius auditorijų rezervacijos laiką, vietą, bei dalyvius. Fakultetų administratoriai patvirtina ar koreguoja rezervacijos laiką. Rezervacija tampa galiojančia tuomet, kai fakulteto ar pastato administratorius ją peržiūri ir patvirtina. Studentas prisijungęs naudodamas savo paskyros duomenis mato savo asmeninį tvarkaraštį su paskaitomis, kuriose jis turi dalyvauti. Taip pat studentas galės peržiūrėti padalinių auditorijų užimtumą.

A. Kaip pradėti?
A.1 Internetinėje naršyklėje suveskite Paskaitų tvarkaraščių informacinės sistemos adresą: http://mano.ku.lt/tvarkarasciai
A.2 Pradiniame sistemos puslapyje lietuvių kalbą ir įveskite savo vartotojo vardą ir slaptažodį. Spauskite  [ Prisijungti ] .

B. Pirmoji rezervacija I dalis
B.1 Spauskite  [ Tvarkaraštis ]  ir iš meniu rinkitės  [ Užsakymai ] . Atsidariusiame lange matysite vieno iš fakultetų šios savaitės rezervacijas (žr. 1 pav.).

B.2 Pasirinkite norimą fakultetą (1), ir kairėje raskite jums reikiamą auditoriją. Užvedus pele ant auditorijos pavadinimo pasirodys išsamesnis aprašymas, įrengtos priemonės, bei vietų skaičius.
B.3 Tos auditorijos eilutėje rinkitės norimą laiką, kuris lentelės viršuje suskirstytas pagal paskaitų laiką. Eilutėje spauskite tuščią langelį ir atsidarys rezervacijos užsakymo puslapis.

1 paveikslas
1 pav.

1 pastaba. Pildant rezervacijas, jas darysite iš anksto, todėl reikiamą savaitę pasirinkite spausdami žalias rodykles lentelės viršuje (žr. 1 pav.).
2 pastaba. Jei norimas laikas auditorijoje jau užimtas, pasirinkite vėlesnį laiką. Rezervacijos aprašyme pateikite norimą laiką administratorei. Jei įmanoma, į tai bus atsižvelgta.
Jei užimtas ir vėlesnis laikas - tiesiog paskambinkite fakulteto tvarkaraštį administruojančiam asmeniui.

C. Pirmoji rezervacija II dalis
C.1 (žr. 2 pav.) Užpildykite rezervuojamos paskaitos pradžios ir pabaigos laiką (2) tai dienai, nuo kurios prasidės paskaitos.
C.2 Paskaitos kartojimo dažnu-mą rinkitės iš laukelio
 [ Kartoti ]  (3). Dažniausi tai bus  [ Kiekvieną savaitę ] .
C.3 Laukelyje  [ Kiekvieną ]  (4) pasirinkite kas kiek savaičių kartosis paskaita - dažniausiai tai bus  [ 1 ] . Pildant lyginės/nelyginės savaitės paskaitą rinkitės  [ 2 ]  ir paskaita bus kartojam kas dvi savaites nuo nurodyto pradžios laiko.
C.4 Laukelyje  [ Iki ]  (5) nurodykite kada baigti pasikartojimų eilę. Labai svarbu šio laukelio nepalikti tuščio. Jei nežinote iki kada reikėtų kartoti, laikinai galite nurodyti pradžios laiką.
Vėliau galėsite rezervaciją koreguoti.
C.5 Laukelyje  [ Rezervacijos pavadinimas ]  (6) rašykite būsimos paskaitos pavadinimą.
C.6 Laukelį  [ Rezervacijos aprašymas ]  pildykite pagal poreikį. Šią informaciją matys visi dalyviai.
C.7 Ir galiausiai laukelyje  [ Studentų grupės, Pridėti ]  įveskite grupės pavadinimą, kuri turi dalyvauti paskaitoje. Puslapio apačioje spauskite mygtuką  [ Kurti ] .

2 paveikslas
2 pav.

3 pastaba. Jei turite dvi iš eilės einančias paskaitas, rezervuokite jas atskirai kaip dvi paskaitas. Rengiant suvestines, būtina pildyti tikslų paskaitų laiką (rezervuojant dvi paskaitas kaip vieną, bus įskaičiuota ir pertrauka tarp jų, o bendras valandų skaičius taps netikslus.)
4 pastaba. Kartais paskaitą reikia organizuoti ne visai grupei. Dalyvius nurodykite rašydami po vieną atskirai laukelyje
 Dalyvių sąrašas – Pridėti [                ] .

D. Visos kitos rezervacijos
D.1 Užpildžius rezervacijos formą jus perkels atgal į fakulteto kalendorių, kuriame matysite ir savo rezervuotą paskaitą. Spausdami žalią rodyklę lentelės viršuje ir įsitikinkite, kad pasikartojimai viso semestro metu jums tinka.
D.2 Jei reikia ką nors keisti, grįžkite į pirmą rezervaciją, bei išrinkite ją (laukelis bus pavadintas pildančiojo vardu ir pavarde, užvedus pele rodys išsamesnę informaciją).
D.3 Atvertame puslapyje bus matoma jau užpildyta informacija, ir bus galima koreguoti visus laukus. Turėkite mintyje, kad koreguojant rezervacijos laiką sistema tikrins, ar tuo metu nėra kitų rezervacijų.
D.4 Po reikiamų korekcijų spauskite  [ Atnaujinti ] . Papildomai jūsų paklaus, ar norite atnaujinti tik šį rezervuojamą kartą, ar ir visus kitus pasikartojimus iki nurodyto laiko. Pasirinkus bus išsaugoti visi pakeitimai, ir būsite perkeltas į fakulteto kalendorių.
D.5 Taip pildykite visas savo paskaitas visuose fakultetuose.
5pastaba. Jei reikia keisti vieną paskaitą pasikartojimų eilėje - taip ir darykite. Spauskite ant tos paskaitos, kurią reikia keisti, ir pakeitę spauskite  [ Atnaujinti ]  ir į papildomą klausimą atsakykite pasirinkdami  [ Tik šį kartą ] .

E. Kas dabar?
E.1 Kai užpildėte visas savo paskaitas, fakulteto paskaitų tvarkaraštį administruojantis asmuo patvirtins jūsų laiką, bei padarys reikiamus pakeitimus.
E.2 Vėliau apsilankydami sistemoje spauskite  [ Tvarkaraščiai ]  ir rinkitės  [ Mano kalendorius ] . Jums rodys užimtumo tvarkaraštį su paskaitomis, kuriose esate dėstytojas/dalyvis.