KU ISTC Logotipas
Klaipėdos universiteto Paskaitų tvarkaraščių informacinė sistema
TRUMPA ATMINTINĖ ADMINISTRATORIUI


Paskaitų tvarkaraščių informacinė sistema (PTIS) – auditorijų ir konferencijų salių rezervavimo ir planavimo Klaipėdos universitete sistema, kurioje Klaipėdos universiteto dėstytojai gali rezervuoti auditorijas paskaitoms, seminarams ir kitiems renginiams. Taip pat matyti asmeninį paskaitų tvarkaraštį.
Rezervacija tampa galiojančia tuomet, kai fakulteto ar pastato administratorius ją peržiūri ir patvirtina. Auditorijų rezervacijas kaip ir asmeninį paskaitų tvarkaraštį taip pat gali matyti Klaipėdos universiteto studentai. Fakulteto ar atitinkamų auditorijų administratoriai turi galimybę patvirtinti, keisti rezervacijas, priskirti studentus / renginio dalyvius prie atitinkamos auditorijos, koreguoti auditorijas aprašančią informaciją.
Ši atmintinė skirta Klaipėdos universiteto padalinių, valdančių auditorijų užimtumą, administratoriams.
Dėstytojai bei studentai gali rezervuoti auditoriją paskaitai ar seminarui bei stebėti patvirtintas rezervacijas.

A. Prisiregistravimas prie sistemos
A.1 Internetinėje naršyklėje suveskite Paskaitų tvarkaraščių informacinės sistemos adresą: mano.ku.lt/tvarkarasciai
A.2 Pradiniame sistemos puslapyje pasirinkite lietuvių kalbą ir įveskite savo vartotojo vardą ir slaptažodį.

B. Sistemos meniu ir galimybės
Pradinis puslapis – pateikiamų ir artėjančių rezervacijų kiekis bei sąrašas.
Tvarkaraštis –auditorijų rezervacijų užsakymas, rezervacijų tvarkaraščio pagal laikotarpį ar auditorijas peržiūra.
Sistemos valdymas – rezervacijų, auditorijų bei vartotojų koregavimas.
Ataskaitos – auditorijų rezervacijų bei vartotojų ataskaitų rengimas.
Pagalba – informacinės sistemos žinynas (anglų kalba) bei Paskaitų tvarkaraščio informacinės sistemos atmintinė.

C. Rezervacijų tvarkaraščio peržiūra
C1. Spustelėjus meniu  [ Tvarkaraštis ]  (arba Tvarkaraštis -> Užsakymai) sistema vaizduoja atitinkamo Universiteto padalinio auditorijų užimtumą pagal paskaitų laiką esamoje savaitėje.

1 paveikslas
1 Pav.

1 pav. atvaizduoto tvarkaraščio eilutėse nurodomos mėnesio dienos ir auditorijos. Tuo tarpu stulpeliuose – paskaitų laikas. Norint pakeisti tvarkaraščio vaizdavimą, reikia pasirinkti [ B ] piktogramą.
C2. Norint peržiūrėti kito fakulteto ar padalinio auditorijų užimtumo tvarkaraštį reikia pasirinkus sąrašo mygtuką [ C ] išrinkti kito Universiteto padalinio pavadinimą. Norint nustatyti pasirinkto padalinio tvarkaraštį numatytuoju būtina spustelėti piktogramą [ A ].
C3. Auditorijų užimtumo tvarkaraštis pateikiamas esamai savaitei. Tvarkaraščio peržiūros datą galima keisti pasirinkus kalendoriaus piktogramą [ D ]. Kalendoriuje auditorijų užimtumo būsena žymima tam tikra spalva ar raštu. Spalvų bei raštų paaiškinimai pateikiami virš tvarkaraščio.

C. Auditorijos rezervacija
C1. Auditorijos rezervavimui meniu reikia išrinkti  [ Tvarkaraštis ]  ->  [ Užsakymai ] , tada ties norimu paskaitos laiku spustelėti ant auditorijos laukelio.

2 paveikslas
2 Pav.
Atsivėrusiame lange:
◦ Jei rezervacija atliekama dėstytojo prašymu, pasirenkamas dėstytojo, kuriam rezervuojama auditorija, vardas ir pavardė;
◦ Paskaitos pradžios data ir laikas;
◦ Nurodomas paskaitos ar renginio pavadinimas;
◦ Esant poreikiui pateikiamas deta-lesnis rezervacijos aprašymas.

C2. Jei auditorija rezervuojama įvykiui, kuris kartojasi kelias savaites, būtina ties punktu  [ Kartoti ] 
pasirinkti  [ Kiekvieną savaitę ] , o žemiau nurodyti kartojimo periodą (pvz., 2 savaitės, jei paskaita vyksta kas antrą savaitę), savaitės dieną bei kartojimų periodo pabaigą.
C3. Taip pat skiltyje Studentų grupės, laukelyje  [ Pridėti ]  būtina įtraukti studentų grupę ar grupes, kurios turi dalyvauti paskaitoje ar renginyje. Galima įtraukti studentus pavieniui, tuomet skiltyje  [ Dalyvių sąrašas ]  laukelyje  [ Pridėti ] , pasirenkami atskiri studentai, kuriems skirta paskaita ar renginys.
Laukelyje  [ Pakviestųjų sąrašas ]  nurodomi asmenys, kurie yra kviečiami į paskaitą ar renginį, tačiau neprivalo jame dalyvauti.
Jei įtrauktą grupę/studentą/dalyvį pageidaujama iš įtrauktųjų sąrašo pašalinti tuomet būtina spustelėti [ F ] piktogramą ties grupe, studentu ar dalyviu.
C4. Norint išsaugoti sukurtą rezervaciją reikia spustelėti [ G ] mygtuką, esantį lango apatiniame dešiniajame kampe. Šalia esantis [ H ] mygtukas leidžia atsisakyti naujos rezervacijos kūrimo.
C5. Pasirinkus meniu punktą  [ Tvarkaraštis ]  ->  [ Mano kalendorius ]  galima peržiūrėti savo savaitės ar mėnesio rezervacijas. Tuo tarpu auditorijų užimtumas savaitės ar mėnesio bėgyje pateikiamas pasirinkus
menių punktą  [ Tvarkaraštis ]  ->  [ Resursų kalendorius ] .

D. Resursų valdymas
Padalinių administratoriai taip pat turi galimybę kurti naujus ar koreguoti esamus resursus, t. y. auditorijas, kurios gali būti rezervuotos renginiui. Sistemoje įvestų auditorijų sąrašą galima peržiūrėti meniu išrinkus  [ Sistemos valdymas ]  ->  [ Resursai ] .

3 paveikslas
3 Pav.

Norint įtraukti naują auditoriją, resursų lango apačioje reikia užpildyti atitinkamus lango dalies  [ Pridėti naują resursą ]  laukelius (žr. 3 pav.):
◦ Auditorijos pavadinimą;
◦ Laukelyje Tvarkaraštis padalinį, kuriame yra auditorija;
◦ Nurodyti kas turės teisę rezervuoti auditoriją. Galimi du variantai: nėra – auditoriją galės rezervuoti tik padalinio administratorius, visi vartotojai – auditorija bus pasiekiama visiems sistemoje priregistruotiems vartotojams;
◦ Iš sąrašo pasirinkti resursų administratorių, t. y. asmenį, kuris galės stebėti, patvirtinti ar atšaukti auditorijos rezervaciją.
Norint išsaugoti naujos auditorijos duomenis bendrame sąraše būtina spustelėti mygtuką.

 [ Tvarkaraščiai ]