KU ISTC Logotipas


1 paveikslas
1 Pav.
KU PTIS resursai


Prisijungus administratoriaus teisėmis, eikite į meniu  [ Sistemos valdymas ]  >  [ Resursai ] . Ten matysite visų fakultetų auditorijas ir kabinetus įrašytus kaip KU PTIS resursai. Puslapio apačioje užpildžius kelis laukelius galima sukurti papildomų resursų. Kurdami nesuklyskite kai renkatės tvarkaraštį - ten turite nurodyti, kuriam fakultetui priklauso auditorija.

Kiekvienas resursas turi keletas aprašymo laukelių. Juos galima redaguoti spaudžiant mygtuką  [ Redaguoti ] . Apie kiekvieną laukelį atskirai:


* Pavadinimo keitimas. Reikalui esant, galima keisti resurso pavadinimą, spauskite mygtuką  [ Pervadinti ] .
* Taip pat galima resursą padaryti nepasiekiamą kitiems sistemos naudotojams, mygtukas  [ Padaryti nepasiekiamu ] .
* Labai retais atvejais auditoriją galima perkelti į kitą tvarkaraštį. Spauskite mygtuką  [ Perkelti ] 
* Išrikiavimo tvarka. Jei fakulteto tvarkaraštyje yra labai daug resursų, juos galima išrikiuoti ne tik pagal numerį ant durų. Spauskite  [ Redaguoti ] , ir galite įrašyti skaičių. Sistema bandys resursą rodyti tokiu numeriu. Jei parašytiste "0" (nulis), tai sistema resursą išrikiuos įpratai, pagal pavadinimo eiliškumą sąraše.
* Vieta. Šiame laukelyje galima rašyti adresą ar kitą vietovės žymę, jei to reikia.
* Kontaktas susisiekimui. Laukelyje galima rašyti atsakingo asmens kontaktus.
* Aprašymas. Čia reikia užpildyti auditorijos įrangą, talpą ir kitas priemones. Spauskite  [ Redaguoti ]  ir įrašykite, kiek sėdimų vietų yra auditorijoje, ar yra lenta, ir kokio ji tipo. Taip pat parašykite ar yra kompiuterių ir projektorius.
* Pastabos. Šiame laukelyje įrašykime kitą papildomą informaciją (pvz.: laikini trukdžiai)