KU ISTC Logotipas


1 paveikslas
1 Pav.
Kaip rengti dėstytojų ar auditorijų užimtumo ataskaitas KU PTIS

1. Iš meniu  [ Ataskaitos ]  pasirinkite  [ Kurti naują ataskaitą ] .

2. Naujai įkeltame puslapyje pirmas pasirinkimas yra kokios ataskaitos norite. „Sąrašo“ tipas yra įprastas, bet jei prireiktų ataskaitos apie valandas ar paskaitų skaičių – rinkitės likusius pasirinkimus.

3. Antrame punkte pasirinkus „Sąrašas“, dabar reikia pasirinkiti „Resursai“ (sistemoje visos auditorijos ir kabinetai laikomi universiteto resursais).

4. Toliau reikia pasirinkti laiko intervalą, už kurį rengiate ataskaitą. Jei paskaitos kartojasi kas savaitę, galite nurodyti konkrečią savaitę. Jei paskaitos išsidėstę įvairiai (pvz.: neakyvaizdiniai studentai ar egzaminai) tada rinkitės visą mėnesį.

5. „Filtruoti pagal“ leidžia pasirinkti smulkesnius nustatymus. Galima pasirinkti konkrečią auditoriją, arba pasirinkti tik fakultetą. Taip pat galima daryti ataskaitą vienam dėstytojui, paspaudus mygtuką „Visi vartotojai“. Šios funkcijos nepavyks panaudoti norint gauti studentų grupės ataskaitą – galima filtruoti tik pagal dėstytojus, kurie sukuria rezervacijas tvarkaraštyje.

6. Spaudžiame mygtuką  [ Gauti atasakitą ] .

7. Sudaromas sąrašas rezervacijų. Jį galima spaudinti.

8. Taip pat, šį sąrašą galima eksportuoti į kitą formatą¸pvz.: CSV, paspaudus myktuką  [ Eksportuoti CSV formatu ] . Jums parsiųs dokumentą, kurį galima naudoti Microsoft Excel ar OpenOffice Calc programose, ir duomenimis operuoti taip, kaip reikia konkrečiai situacijai.