Pedagogai ir mokslininkaiprof. habil. dr. Sergejus Lebedevas

Katedros vedėjas, programų vadovas, profesorius

Laivavedyba (vientisosios, NL, LT);
Vandens transporto energetikos inžinerija (I pakopa, LT, NL);
Laivyno techninė eksploatacija (I pakopa, LT, NL, I).
Transporto inžinerijos (03T) krypties doktorantūros komiteto narys.

Dėstomi  dalykai:

Termodinamika ir šiluminė technika Laivų vidaus degimo varikliai 1 ir 2;
Laivų šaldymo ir oro kondicionavimo sistemos;
Kompleksiniai laivo jėgainės skaičiavimai;
Laivo jėgainės;
Laivo jėgainės darbo režimo optimizavimas;
Laivų dyzelių oro taršos mažinimo technologijos.

Kontaktai: Tel. (8 46) 39 87 48


 

prof. habil. dr. Vytautas Smailys

Profesorius, JTAPC Jūros chemijos laboratorijos mokslinis vadovas.

Dėstomi  dalykai:

Mokslinių tyrimų pagrindai;
Jūrų transporto poveikiai aplinkai;
Chemotologija ir biokuras;
Laivų aplinkos apsauga;

Kontaktai: Tel.: (8 46) 39 87 39


 

Doc. dr. Justas Žaglinskis

KU JTAPC Vandens transporto technologijų laboratorijos vadovas, programos vadovas, docentas.

Jūrų transporto inžinerija
(I pakopa, LT, NL);

 Dėstomi  dalykai:

  • Laivų energetiniai įrenginiai;
  • Specialybės įvadas;
  • Mokslinis tiriamasis darbas.

Laboratoriniai ir praktiniai darbai:
a) Laivų jėgainių projektavimas ir modernizavimas su KP
b) Laivų dyzelių oro taršos mažinimo technologijos su KP
c) Laivų propulsiniai kompleksai su KP

Kontaktai: Tel.: (8 46) 39 87 29


 

lekt. Vytautas Urbonas

Lektorius

Dėstomi  dalykai:

Laivų pagalbiniai mechanizmai ir sistemos;
LEĮE ir KP;
LVDV ir KP;
Laivo reiso planavimas ir valdymas;
Laivų avarijų techninė analizė;
Studentų laivų remonto ir plaukiojimo praktikos organizavimas.


 

       
lekt. Paulius Rapalis

Doktorantas, KU JTAPC Jūros chemijos laboratorijos vadovas.

Dėstomi  dalykai:

  • Laivų pagalbiniai mechanizmai ir sistemos;
  • Termodinamika
  • Mokslinis tiriamasis darbas.

Laboratoriniai ir praktiniai darbai:
a)Termodinamika ir šiluminė technika su KP;
b)Laivų dyzelių oro taršos mažinimo technologijos ir KP;
c) Laivų propulsiniai kompleksai ir KP.

Kontaktai: Tel. (8 46) 39 86 39


 

asist. Ingrida Gudaitytė

Doktorantė, inžinierė

Dėstomi  dalykai:

Laivų aplinkosauga
Praktiniai darbai:
Oro taršos iš laivų prevencija, kontrolė ir mažinimas;
Jūrų transport poveikiai aplinkai;
Laivų aplinkosauga
Specialybės įvadas

Kontaktai: Tel. (8 46) 39 87 29


 

asist. Nadežda Zamiatina

Doktorantė, chemikė-inžinierė

Dėstomi  dalykai:

Laboratoriniai darbai:
Oro taršos iš laivų prevencija, kontrolė ir mažinimas;
Jūrų transport poveikiai aplinkai;
Chemotologija

Kontaktai: Tel. (8 46) 39 87 49


 

asist. Vygintas Daukšys 

Doktorantas, asistentas

Dėstomi dalykai:

Laivų energetiniai įrenginiai;
Termodinamika ir šiluminė technika su KP;
Kompleksinis analitinis darbas.

Kontaktai: Tel. (8 46) 39 86 87