Naudinga informacija

  • Informacija apie tikslines studijų vietas:

www.smm.lt

  • Klaipėdos universiteto puslapis:

http://www.ku.lt/

  • Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto puslapis:

http://www.ku.lt/jtgmf/

  • Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų Atviros prieigos centro puslapis:

http://apc.ku.lt/