Magistratūros studijos

Magistrantūros studijų programa skirta paruošti vadovaujančius aukštos kvalifikacijos specialistus, turinčius išsamias žinias inžinerinių technologijų, ekonominės analizės, valdymo, taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymo jūrų transporto energetikos srityse. Paruoštieji specialistai gebėtų:

  • praktikoje taikyti sisteminės, statistinės analizės metodus;
  • gerinant transporto priemonių energetinius ir ekologinius rodiklius, matematiniais modeliavimo metodais optimizuoti eksploatacines charakteristikas;
  • planuoti, vykdyti ir vadovauti taikomiesiems moksliniams tyrimams energijos panaudojimo efektyvumo didinimo, aplinkosauginių rodiklių gerinimo srityse;
  • prognozuoti saugios laivybos, jūrų transporto technologijų vystymąsi, vertinti jo efektyvumą ir rentabilumą.