Jūrų inžinerijos katedros istorija

Vadovaujančios sudėties jūrininkų (laivavedžių ir laivų mechanikų) su aukštuoju išsilavinimu rengimas Klaipėdoje pradėtas Kauno Politechnikos instituto Klaipėdos vakariniame fakultete 1989 metais. Oficialų leidimą šioms studijų programoms (pradžioje tik 1 ir 2 kursui) suteikė savo 1989 11 29 sprendimu speciali Mokymo – metodinio centro prie Leningrado admirolo Makarovo vardo aukštosios jūreivystės mokyklos (vėliau – akademijos) Taryba, kurios posėdyje Klaipėdos interesams atstovavo KPI VF Laivų mechanikos katedros vedėjas, tuomet docentas (dabar profesorius) Vytautas Paulauskas. Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir 1990 m įsisteigus Klaipėdos universitetą, apribojimai jūrininkų rengimui natūraliai išnyko, ir jų pirmoji laida (kvalifikacinis laipsnis – inžinierius, mokymo trukmė – 5 metai) išleista 1994 m.

Greitai pradėjo bręsti idėja apjungti KU Jūrų technikos fakulteto laivybines katedras, turinčias aukštą akademinį potencialą (žr. priedą) ir Klaipėdos aukštesniąją jūreivystės mokyklą, turinčią gerą jūrininkų profesinio parengimo bazę ir patirtį.

Ši idėja buvo pradėta įgyvendinti 1996 m., kuomet trys steigėjai – LR Švietimo ir mokslo ministerija (Ministras V. Domarkas), LR Susisiekimo ministerija (Ministras J. Biržiškis) ir Klaipėdos universitetas (Rektorius S. Vaitekūnas) patvirtino naują savarankišką Klaipėdos universiteto padalinį - Jūreivystės institutą, kurį sudarė dvi buvusios KU Jūrų technikos fakulteto sudėtyje Laivavedybos (vedėjas prof. V. Paulauskas) ir Laivų mechanikos (vedėjas V. Smailys) katedros bei Klaipėdos aukštesnioji jūreivystės mokykla, (direktorius doc. V. Senčila) steigimo aktą. Pagal KU JI nuostatus, pastaroji turėjo KU Jūreivystės instituto studijų padalinio statusą ir 1998 m buvo pervardinta kaip Klaipėdos universiteto Jūreivystės instituto kolegija (KU JIK). Instituto direktoriumi buvo paskirtas ir iki 2013 metų rugpjūčio mėn. jam vadovavo docentas (dabar profesorius) Viktoras Senčila.

Šios sudėties KU JI buvo rengiami laivavedžiai ir laivų mechanikai su aukštuoju universitetiniu (bakalaurai ir diplomuoti inžinieriai) ir aukštesniuoju išsilavinimu. 1994 m institute pradėtos magistrantūros studijos pagal 4 programas – „Laivyno techninė eksploatacija“, „Laivyno techninės eksploatacijos valdymas“, (abi tęsiamos iki šiol) „Laivyno valdymas“ ir „Uosto valdymas“.

Keičiantis Lietuvos aukštojo mokslo organizavimo įstatyminei bazei ir LR Švietimo ir mokslo ministerijos politikai, KU JIK 2001 m reorganizuota į savarankišką Lietuvos jūreivystės kolegiją – neuniversitetinio aukštojo mokslo instituciją, kurią su KU Jūreivystės institutu siejo tik asociaciniai ryšiai KU ir LJK bendradarbiavimo sutarties pagrindu. Nuo 1997 metų JI Laivavedybos katedrai vadovauja doc. A.Skurdenis,  Laivų mechanikos katedrai – prof. V.Smailys, o nuo 2005 m. Laivų mechanikos katedrai vadovauja prof. S.Lebedevas.

2010 – 2011 m. jūreivystės studijos Klaipėdos universitete pradėtos riboti, numatant ateityje palikti tik turimas magistrantūros studijų programas. Buvusi KU JI Laivavedybos katedra sujungta su Laivų mechanikos katedra. Jungtinė katedra pavadinta „Jūreivystės institutu“ (direktorius prof. S. Lebedevas) ir katedros teisėmis, su tam tikra autonomija konvencinių jūreivystės specialybių klausimais, pervesta į KU Jūrų technikos fakulteto sudėtį. Dabartiniu metu Jūreivystės institute tęsiamos 5 m. vientisųjų studijų antros pakopos magistro lygmens konvencinės Laivavedybos ir Laivų energetinių įrenginių eksploatacijos specialybių studijų programos, magistrantūros studijų Laivyno techninė eksploatacija ir Laivyno techninės eksploatacijos valdymas programos. Nuo 2012 taip pat vykdoma nauja, nekonvencinės specialybės „Jūrų transporto energetikos inžinerija“ bakalaurų rengimo studijų programa, inicijuota stambiausių Lietuvos jūrinio sektoriaus subjektų: AB „Vakarų laivų gamykla“ – įmonė, tarptautinio BLRT Grupp koncerno sudedamoji, apjungiantis Klaipėdoje 23 dukterines įmones; Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacija, vienijanti 15 stambiausių, tiesiogiai su uosto veikla susijusių ir vykdančių jūrų krovinių krovą, įmonių ir institucijų.

Dabartiniu metu JI dėsto: prof. Sergejus Lebedevas, prof. Vytautas Smailys, doc. Kazimieras Daukšas, doc. Algimantas Skurdenis, doc. Juozas Dubra, doc. Mindaugas Česnauskis, lekt. II klasės laivų mechanikas Vytautas Urbonas, lekt. kapitonas Vladas Maslauskas, lekt. Romualdas Adomavičius, lekt. Mindaugas Alekna, lekt. Vytautas Bardauskas, lekt., tolimojo plaukiojimo kapitonas Ričardas Maksimavičius, doc. Stasys Paulauskas, doc. Vytautas Dubra, doc. Galina Lebedevas, lekt. Renata Strazdauskienė, asistentai doktorantai: Justas Žaglinskis, Paulius Rapalis, Ingrida Gudaitytė.