Doktorantūra

Jūrų inžinerijos katedra Klaipėdos universitete kuruoja vienintelę Lietuvoje VGTU-ASU-KU Jungtinę tarptautinę „Transporto inžinerija“ krypties doktorantūrą. Nuo įsteigimo 2011 m. doktorantūrą baigė ir dabartiniu laiku studijuoja 6 jauni perspektyvus katedros darbuotojai.

Katedroje vykdoma produktyvi mokslinė veikla sudaro puikias galimybes kelti pedagogams mokslinę kvalifikaciją, dalyvauti tarptautiniuose projektuose, mokslo konferencijose, vykti į stažuotes.

Transporto inžinerijos 03T doktorantūroje studijuojantys bei apgynę mokslų daktaro disertacijas katedros darbuotojai:

Eil. nr.
 Vardas, Pavardė
Tema

Doktorantūros pabaiga

1.  V. Daukšys
 SGD efektyvaus panaudojimo dyzelinių jėgainių kogeneraciniame cikle energetiniai bei aplinkosauginiai tyrimai  2019
2.  N. Zamiatina
 Sunkiųjų dyzelinių variklių eksploatacinių rodiklių gerinimo, taikant papildomus reikalavimus kuro kokybei, galimybių tyrimai  2018
3.  I. Gudaitytė
 Transporto dyzelio eksploatacinių energetinių bei ekologinių rodiklių gerinimas  2017
4.  P. Rapalis
 Laivų dyzelių, dirbančių biodegalais, energetinių bei ekologinių rodiklių matematinis modeliavimas ir optimizavimas  2016
5.  I. Panasiuk
 Oro taršos iš laivų jėgainių mažinimo technologijų įdiegimo tyrimai  2015
6.  J. Žaglinskis
 Dyzelinių variklių, dirbančių antros kartos biodegalų mišiniais, eksploatacinių charakteristikų tyrimai  2014